Podsumowanie XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”

Pierwszy etap konkursu odbył się 22 lutego br. w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”. Po raz kolejny w rywalizacji wzięli udział uczniowie z różnych zakątków Wielkopolski.

W drodze eliminacji wewnątrzszkolnych w których wzięło udział 633 uczniów do I etapu – pisemnego przystąpiło 59 uczniów. Uczestnicy konkursu na rozwiązanie 9 zadań
o charakterze otwartym oraz zamkniętym mieli 45 minut. Test pozwolił wyłonić najlepszą dwudziestkę, która zakwalifikowała się do udziału w finale konkursu i warsztatach zaplanowanych na 25-26 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

Pierwszego dnia finału zadaniem uczestników konkursu była prezentacja uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, której tematem przewodnim miały być zwyczaje regionalne, tradycje lub obrzędy związane z Wielkopolską. Trasa wycieczki miała obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Jury konkursu złożone z przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego było pod dużym wrażeniem prezentowanych prac konkursowych. Uczestnicy zaskakiwali oryginalnymi pomysłami zarówno w zakresie samego planu wycieczki jak i sposobu prezentacji. Po zakończeniu części konkursowej, dla rozluźnienia atmosfery, dzięki uprzejmości zakonu Salezjanów Księdza Bosko, uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zwiedzić pocysterskie opactwo Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie – pomnik historii i skarbiec bezcennych zabytków. Wieczorem natomiast czekało na nich ognisko integracyjne. Drugiego dnia nastąpiło ogłoszenie wyników
w trakcie którego wręczono nagrody dla uczestników ( 1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienie, nagrodę publiczności oraz 15 nagród za zakwalifikowanie się do finału konkursu) oraz podziękowania dla nauczycieli. Po części oficjalnej  uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Wyniki I etapu XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”

Regulamin II XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a nauczycielom-opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczestników.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta za ogromną życzliwość i pomoc w organizacji konkursu!

Katarzyna Sierpowska

 

Moja Wielkopolska w pigułce

  • konkurs krajoznawczy dotyczący Wielkopolski,
  • uczestnicy – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wielkopolski,
  • I etap – pisemny, na test w zapraszamy do Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (ul. Kazimierza Wielkiego 17 , Poznań), 22 lutego 2019 r., godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
  • II etap – ustny, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, prezentacja projektu wycieczki, 25 kwietnia 2018 r.,
  • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  • nagroda dla uczestników II etapu wraz z opiekunami: dwudniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie,
  • termin nadsyłania zgłoszeń do XI edycji konkursu: 15 stycznia 2019 r.

Regulamin I etapu XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Moja Wielkopolska (2019) – pobierz plik

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” to rozgrywany od 2009 roku konkurs krajoznawczy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Wielkopolski organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.

Konkurs składa się z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, poprzedzonych eliminacjami szkolnymi. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Drugi etap polega na prezentacji uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej lub ścieżki dydaktycznej, które zlokalizowane są na obszarze jednej lub kilku form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. parku krajobrazowego, parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 itp.). W każdym roku wyznaczony zostaje inny, szczegółowy temat prezentacji drugiego etapu konkursu.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami!

Zapraszamy do udziału w najnowszej, jedenastej edycji konkursu. Jak co roku zadaniem uczestników drugiego, finałowego etapu konkursu będzie prezentacja uprzednio przygotowanego  projektu jednodniowej wycieczki szkolnej. Tematyka prezentacji tej edycji konkursu powinna nawiązywać do zwyczajów, tradycji i obrzędów regionalnych, a trasa wycieczki powinna prowadzić przez jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Kontakt: Katarzyna Sierpowska, k.sierpowska@zpkwww.pl

Zapraszamy!

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. ” Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu