11 Paź 2018

Zlot z okazji Światowego Dnia Turystyki w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Na terenie Rogalińskiego parku Krajobrazowego w dniu 29 września, w ramach Światowego Dnia Turystyki odbył się zlot turystyczny członków Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  Na mecie imprezy, w gospodarstwie agroturystycznym w Krajkowie stawiło się siedemdziesięcioro uczestników w ramach trzech grup: wycieczki autokarowej, grupy rowerowej i grupy piechurów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny był za przeprowadzenie rajdu pieszego. Trasa przejścia o długości 10 km wiodła od miejscowości Jaszkowo. Po drodze nadarzyła się okazja do zaprezentowania walorów krajobrazowo-przyrodniczych RPK. Były to krajobrazy leśne i tereny otwarte (krajobraz rolniczy) oraz krajobraz rozległej doliny rzecznej Warty. W krajobrazie rolniczym wskazywano na walory estetyczne tła w postaci zróżnicowanych kolorystycznie rozłogów z kwitnącą na żółto gorczycą, beżem zasychającej kukurydzy i zielonością wschodzących ozimin, lub szarością świeżo uprawionych ugorów. Elementami towarzyszącymi, stanowiącymi wyspy, korytarze i węzły krajobrazowe były zadrzewienia śródpolne – kępowe i aleje. W Krajobrazie leśnym o zmienności decydowało zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów oraz zarysowuję się zmiany kolorystyczne przebarwiających się liści. Ważnymi elementami wyspowymi były śródleśna starorzecza a linearnymi – dukty i przesieki (linie oddziałowe). Dolina rzeczna z dominującym w pejzażu korytem Warty urozmaicona była starorzeczami, smugami oraz kępowymi lub pasmowymi zgrupowaniami dorodnych drzew (dębów, wierzb i topoli) oraz nadrzecznych wiklin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zlotu za wspaniałe spotkanie, zwłaszcza dla blisko 40-sto osobowej drużynie piechurów. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jerzego Rogala – prezesa Oddziału PTTK w Poznaniu.

 

Artur Golis

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast