Aktualności

19 sie 2019

„Zielona Lekcja” dla klubu seniora Jaśki w OEP Ląd

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie gościł członków Klubu Seniora „Jaśki” z Ostrorogu. Pensjonariusze wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach tzw. „Zielonej Lekcji”. Tradycyjnie przedsięwzięcie rozpoczęło się prelekcją multimedialną na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Kolejnym punktem odwiedzin było zwiedzanie wystawy przyrodniczej w trakcie której nastąpiła prezentacja fauny typowej dla krajobrazu Powidzkiego i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Gościom zaprezentowano również film o Puszczy Pyzdrskiej. Na koniec pobytu pensjonariusze przespacerowali się wraz z przewodnikiem po przydworskim parku, w którym szczególną uwagę zwrócono na ściankę będącą miejscem gniazdowania pszczołowatych, a także na poszczególne egzemplarze drzew będące pomnikami przyrody.

Kinast Dorota
Manikowska Anna
Marciniak Mariola
Stachurski Krzysztof
Marciniak Włodzimierz

Powiększenie
Kontrast