Aktualności

28 Gru 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie Moja Wielkopolska

konkurs_moja_wielkopolska_2016Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zapraszają do udziału w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”.

Moja Wielkopolska w pigułce:

  • konkurs krajoznawczy dotyczący Wielkopolski,
  • uczestnicy – gimnazjaliści z Wielkopolski (nowość: do 3 osób z jednej szkoły!),
  • I etap – pisemny, w Poznaniu, test, 21 lutego 2017 r.,
  • II etap – ustny, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, prezentacja projektu wycieczki (nowość: nagroda publiczności), 18 maja 2017 r.,
  • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  • nagroda dla uczestników II etapu wraz z opiekunami: kilkudniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (18-20 maja 2017 r.),
  • termin nadsyłania zgłoszeń do IX edycji konkursu (2017 rok): 15 lutego 2017 r.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu Wielkopolski. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”. Konkurs składa się z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, poprzedzonych eliminacjami szkolnymi. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Drugi etap polega na prezentacji uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej zorganizowanej w formie gry terenowej. Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym kilkudniowy pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami!

Więcej informacji (w tym zestaw testów i prezentacji z ubiegłych edycji) na podstronie dotyczącej konkursu.

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” – regulamin

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” – karta zgłoszeniowa

Patronat medialny nad konkursem objął portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2017 r. Zapraszamy!

Anna Basińska
Komisarz Konkursu
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu
Kontakt: anna.basinska@mdk1.nazwa.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast