Aktualności

22 Mar 2017

Zapraszamy na Eko Forum!

Eko ForumW trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych w Poznaniu (24-26 marca br.) zapraszamy do wizyty na stoisku Eko Forum (Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 7A), zrzeszającym podmioty zajmujące się pozaszkolną edukacją ekologiczną w Wielkopolsce. Wstęp wolny.

Celem działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jest edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak również szacunek dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie. Promowanie zachowań spójnych z ekonomią zrównoważonego rozwoju tzn. takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, będących wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Międzynarodowych Targów Poznańskich, po raz ósmy zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum.

Stoisko będzie skupiało instytucje, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą, która oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.

Koordynatorem organizacji tego przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, której zadaniem jest m.in. ochrona i popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Zadania swoje realizuje m.in. poprzez publikacje, filmy, seminaria, wystawy i konkursy.

W trakcie Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawią przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Będzie można otrzymać kompleksową informację w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Nie zabraknie filmów i prezentacji, pokazujących m.in. przyrodę doliny Bogdanki i Kamionki. Na stoisko zapraszać będą wesołe, ekologiczne maskotki – Felek Flaszka i Brat Pet.

W trakcie przyrodniczych gier i zabaw będzie można poszukać odpowiedzi na pytanie, co wyłania się spod śniegu i czyj śpiew zwiastuje nadejście wiosny. Zaprosimy do poznania niewielkich bezkręgowców, które będzie można obserwować w akwarium i wyszukiwać w ściółce leśnej, a potem obejrzeć pod mikroskopem. Oprócz gatunków krajowych pojawi się szansa na bliskie spotkanie z egzotycznymi roślinami i zwierzętami. Kontakt z pająkami czy wężami wzbudza ogromne emocje, ale jest również szansą, żeby dowiedzieć się więcej o tych budzących obawę zwierzętach i przełamać strach przed nimi. Mrożące krew w żyłach opowieści o życiu owadów z pewnością zostaną na długo w pamięci, a młodych odkrywców zainteresuje, czy wszystkie żółwie mają twarde pancerze, ile waży poroże wapiti i jak duże jest jajo strusia.

W nawiązaniu do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy na stoisku będzie można pomalować wydmuszki, przygotować palmę wielkanocną, namalować zająca i wypleść z wikliny wielkanocny koszyczek. Ważnym zagadnieniem, którego nie zabraknie na stoisku, będzie tematyka gospodarki odpadami. Pojawi się makieta biokompostowni, będzie można się nauczyć segregacji odpadów. Dzieci staną przed szansą, aby stać się „pionkami” w ogromnej edukacyjnej grze planszowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami pt. „Zielone pieczątki”, zorganizowanym wspólnie przez wszystkich wystawców Eko Forum.

Znakiem rozpoznawczym Eko Forum są warsztaty. W trakcie tegorocznej edycji będzie można wziąć udział w warsztatach ornitologicznych, połączonych ze zbijaniem budek lęgowych dla ptaków. Miłośnicy rysunku będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie portretu oraz przedstawiania na papierze drzew i zwierząt leśnych. Adeptom form przestrzennych proponujemy rzeźbienie jaszczurki zwinki. Ciekawie zapowiada się pokaz budowy szyszkowego barometru. Warsztatom towarzyszyć będą wystawy prac plastycznych i występy muzyczne.

Hasłem przewodnim stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w ramach Eko Forum będzie Bliżej gwiazd. Tematyka astronomiczna pojawia się w związku ze zbliżającym się otwarciem nowego obserwatorium astronomicznego, które stanowić będzie znaczące wzbogacenie oferty Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Obserwatorium położone jest na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i jednocześnie w granicach niedawno powołanej Ostoi Ciemnego Nieba Izdebno-Chalin. Na stoisku będzie można obejrzeć filmy astronomiczne i zobaczyć, jakie gwiazdozbiory można obserwować na wielkopolskim niebie. Przygotowano również quiz z wiedzy astronomicznej oraz warsztaty, podczas których będzie można przygotować modele planet i przedstawić na kartce papieru wybrane elementy kosmosu. Wprawdzie prowadzenie obserwacji nieba w środku pawilonu targowego nie będzie możliwe, ale w zamian proponujemy symulację takiej obserwacji z wykorzystaniem lornetek astronomicznych.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Eko Forum (w dniach 24-26 marca 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 7A, w godzinach 10:00-18:00, w niedzielę do 16:00, wstęp wolny). Jesteśmy przekonani, że wizyta na naszym stoisku dostarczy Państwu wiele radości i pozwoli wzbogacić swoją wiedzę.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Janusz Łakomiec
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast