Aktualności

7 Gru 2018

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „Moja Wielkopolska”

Zapraszamy do udziału w najnowszej, dziesiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”.

  • konkurs krajoznawczy dotyczący Wielkopolski,
  • uczestnicy – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wielkopolski,
  • I etap – pisemny, na test w zapraszamy do Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (ul. Kazimierza Wielkiego 17 , Poznań), 22 lutego 2019 r., godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
  • II etap – ustny, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, prezentacja projektu wycieczki, 25 kwietnia 2018 r.,
  • atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  • nagroda dla uczestników II etapu wraz z opiekunami: dwudniowe warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie,
  • termin nadsyłania zgłoszeń do XI edycji konkursu: 15 stycznia 2019 r.

Regulamin I etapu XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Moja Wielkopolska (2019) – pobierz plik

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” to rozgrywany od 2009 roku konkurs krajoznawczy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Wielkopolski organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.

Konkurs składa się z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, poprzedzonych eliminacjami szkolnymi. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Drugi etap polega na prezentacji uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej lub ścieżki dydaktycznej, które zlokalizowane są na obszarze jednej lub kilku form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. parku krajobrazowego, parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 itp.). W każdym roku wyznaczony zostaje inny, szczegółowy temat prezentacji drugiego etapu konkursu.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami!

Zapraszamy do udziału w najnowszej, jedenastej edycji konkursu. Jak co roku zadaniem uczestników drugiego, finałowego etapu konkursu będzie prezentacja uprzednio przygotowanego  projektu jednodniowej wycieczki szkolnej. Tematyka prezentacji tej edycji konkursu powinna nawiązywać do zwyczajów, tradycji i obrzędów regionalnych, a trasa wycieczki powinna prowadzić przez jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Kontakt: Katarzyna Sierpowska, k.sierpowska@zpkwww.pl

Zapraszamy!

Powiększenie
Kontrast