Aktualności

25 kw. 2018

X Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” zakończony

12 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”.

Pierwszy etap konkursu odbył się 27 lutego br. w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu. Po raz kolejny w rywalizacji wzięli udział uczniowie z różnych zakątków Wielkopolski. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w przeciągu 45 minut testu złożonego z 9 zadań. Ostatecznie, po sprawdzeniu prac konkursowych udział w następnym etapie konkursu zapewniło sobie 20 uczestników z 10 szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W dniach 12-13 kwietnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odbył się II etap X edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” połączony z wycieczkami i warsztatami. Pierwszego dnia pobytu tj. 12 kwietnia zadaniem uczestników konkursu była prezentacja uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, której tematem przewodnim miało być Powstanie Wielkopolskie, a trasa wycieczki obejmować miała jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski.

Jury konkursu złożone z przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu było pod dużym wrażeniem prezentowanych prac konkursowych. Wszystkie wycieczki w ciekawy sposób nawiązywały do Powstania Wielkopolskiego, poprowadzone były m.in. śladami powstańców oraz miejsc pamięci. Uczestnicy zaskakiwali oryginalnymi pomysłami zarówno w zakresie samego planu wycieczki jak i sposobu prezentacji. Po zakończeniu części konkursowej dla rozluźnienia atmosfery uczestnicy wzięli udział w warsztatach garncarskich na świeżym powietrzu, a wieczorem zwiedzili ekspozycję przyrodniczą będącą na wyposażeniu ośrodka. Drugiego dnia rano korzystając ze sprzyjającej pogody odbył się spacer do parku i nad Wartę w pobliżu klasztoru mający na celu obserwację ptasich mieszkańców tamtejszych terenów. Również drugiego dnia nastąpiło ogłoszenie wyników
w trakcie którego wręczono nagrody dla uczestników oraz podziękowania dla nauczycieli. Po części oficjalnej  uczestnicy wzięli udział w warsztatach wikliniarskich, a po południu pojechali na wycieczkę autokarową do stadniny koni w Mieczownicy, zlokalizowanej na terenie parku przynależącego do eklektycznego pałacu z 1894 roku. Na zakończenie, dzięki uprzejmości zakonu Salezjanów Księdza Bosko uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zwiedzić pocysterskie opactwo Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie – pomnik historii i skarbiec bezcennych zabytków.

Konkurs organizowany został przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu
oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Patronat medialny nad konkursem objął portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast