Aktualności

26 cze 2019

Wiosna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

W sezonie wiosennym 2019 r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie gościł aż 210 uczniów w ramach  „Zielonych Lekcji” – jednodniowych pobytów oraz 367 osób podczas „Zielonych Szkół” – trzydniowych wycieczek dofinansowanych z WFOŚiGW w Poznaniu. Stałym punktem „Zielonych Szkół” były warsztaty manualno-plastyczne, takie jak malowanie figurek gipsowych, zajęcia wikliniarskie i garncarskie, które prezentowały uczestnikom specyfikę dawnych zawodów. Oprócz nowych i ciekawych informacji nt. starodawnych profesji uczniowie mieli okazje własnoręcznie wykonać z otrzymanego materiału koszyczki czy ceramiczne naczynia. W trakcie trzydniowego pobytu dzieci i młodzież w ramach wycieczki autokarowej podziwiali najpiękniejsze krajobrazy Nadwarciańskiego i Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W planie atrakcji przewidziano również doświadczenia terenowe w formie ścieżki dydaktycznej prowadzącej nad Starorzecze zwane Misywiem, gdzie uczestnicy utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę nt. flory i fauny najbliższego otoczenia OEP. Elementem wspólnym zajęć zaplanowanych zarówno dla „Zielonych Szkół” jak i jednodniowych „Zielonych Lekcji” były: prelekcja multimedialna poszerzająca  wiedzę nt. Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, wystawa przyrodnicza z wybranymi gatunkami zwierząt, spacer po parku otaczającym budynek OEP, a także lekcja o zimorodku zwanym również ze względu na swoje piękne upierzenie „kolibrem północy”. Podsumowując, dzięki Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczej w Lądzie z kształcenia przyrodniczego skorzystało łącznie 577 dzieci i młodzieży. Na dodatek każdy uczestnik zajęć otrzymał drobne pamiątki.

Agnieszka Kaźmierska

Dorota Kinast

Anna Manikowska

Mariola Marciniak

Włodzimierz Marciniak

Krzysztof Stachurski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast