Aktualności

23 sie 2019

Trzeci turnus obozów edukacyjnych w OEP Ląd

W dniach od 16 do 22 sierpnia 2019 r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej gościł uczestników  trzeciego już w tym sezonie obozu edukacyjnego. Młodzież pochodziła z dwóch szkół podstawowych położonych w Liścu Wielkim. Pierwszy dzień kolonii rozpoczął się od teorii, czyli prelekcji multimedialnej zatytułowanej „Nadwarciański Park Krajobrazowy”. Po zapoznaniu się z prezentacją koloniści skierowali swoje kroki do piwnicy budynku Ośrodka, gdzie mieści się wystawa przyrodnicza składająca się z licznych eksponatów gatunków zwierząt typowych dla krajobrazu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych. W tym samym czasie druga grupa uczestników wzięła udział w zajęciach na temat smogu, czyli zjawiska atmosferycznego powstałego w skutek kumulacji zanieczyszczeń i mgły. Ponadto w tym samym dniu młodzież miała okazję stworzyć naczynie z gliny w ramach organizowanych warsztatów garncarskich. Natomiast zwieńczeniem pierwszego dnia pobytu było integracyjne ognisko z kiełbaskami. Weekend w Ośrodku koloniści spędzili bardzo aktywnie. Oprócz lekcji o Zimorodku zwanym „Kolibrem Północy”, młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych odbywających się w parku otaczającym budynek Ośrodka, okolicach XII-wiecznego Pocysterskiego Klasztoru czy starorzecza zwanego „Misywiem”.  Dzięki temu obozowicze poszerzyli wiedzę na temat min. pomników przyrody, owadów społecznych, roli martwego drewna w ekosystemie czy bioróżnorodności flory i fauny starorzeczy. Atrakcją była również nauka strzelania z łuku do tarczy. Oprócz zajęć ruchowych edukatorzy przygotowali również warsztaty manualno-plastyczne w trakcie których koloniści pracowali nad przypinkami w kształcie popularnych owadów zapylających – pszczoły i motyla, upcyklingowymi torebkami z kartonów po mleku czy kartkami z pobytu na „Zielonej Szkole”. Dodatkowo każdy z uczestników wziął udział w warsztatach wikliniarskich w ramach których uczono się wyplatać koszyczki. Ciekawą atrakcję stanowiły również wycieczki autokarowe po Nadwarciańskim i Powidzkim Parku Krajobrazowym, których celem była prezentacja najważniejszych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych zwiedzanych obszarów. Ponadto koloniści mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę na temat otaczającej przyrody dzięki multimedialnemu quizowi. Podsumowaniem całego pobytu była prezentacja krótkometrażowego filmu upamiętniającego najważniejsze wydarzenia z kolonii a także wręczenie obozowiczom upominków w formie materiałów edukacyjnych oraz budek lęgowych.

Dorota Kinast
Anna Manikowska
Krzysztof Stachurski
Włodzimierz Marciniak

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast