Aktualności

13 mar 2020

Skrzynki lęgowe dla gągoła i nurogęsi w parkach krajobrazowych

Zakończyliśmy kolejne działanie w ramach czynnej ochrony przyrody – wieszanie 21 skrzynek lęgowych dla gągoła i nurogęsi w trzech parkach krajobrazowych: Promno, Lednickim i Sierakowskim.Gągoł i nurogęś to nielicznie i bardzo nielicznie gniazdujące w Wielkopolsce gatunki kaczek. Ich liczebność jest ograniczona dostępnością miejsc lęgowych – głównie starych, dziuplastych drzew. Oba gatunki objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Poza ochroną starych, dziuplastych drzewostanów rosnących w strefie brzegowej cieków i jezior wskazane jest również prowadzenie ochrony czynnej, która  polega na tworzeniu zastępczych miejsc lęgowych – odpowiednio umieszczonych i zabezpieczonych przed drapieżnikami (norką amerykańską, kuną, szopem praczem) skrzynek lęgowych. Działanie to prowadzimy wyłącznie w miejscach, gdzie brakuje naturalnych miejsc gniazdowania tych gatunków. Teraz pozostaje wypatrywać efektów!

Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Panu Jackowi Wieczorkowi.

 

Michał Białek

 

Powiększenie
Kontrast