Aktualności

14 gru 2020

Rok nasadzeniowy w parkach krajobrazowych Wielkopolski zakończony

Park Krajobrazowy im. generała Dezyderego Chłapowskiego. W czterech różnych lokalizacjach pojawiło się 500 nowych drzew. Fot. M. BiałekZakończył się kolejny sezon zakładania i uzupełniania już istniejących zadrzewień przydrożnych i śródpolnych. Krajobraz Wielkopolski wzbogacił się w 2020 roku o 741 nowe sadzonki drzew!

Na terenie 3 parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Parku Krajobrazowego Promno i Lednickiego Parku Krajobrazowego, w ramach nowo wykonanych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych oraz uzupełniania już istniejących, posadziliśmy m.in. stare odmiany grusz i jabłoni, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, klony zwyczajne, jawory, jarzęby pospolite, grusze polne oraz buki.

Dobór gatunków charakteryzujących się wysoką wartością biocenotyczną pozwoli zwiększyć walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe poszczególnych parków krajobrazowych. Ponadto zadrzewienia pełnić będą funkcję ochronną przed erozją wodną i wietrzną, co ma korzystny wpływ na uprawy. W Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego posadzono 500 egzemplarzy należących do gatunków nektarodajnych, głównie lip drobnolistnych z domieszką rodzimych klonów i grusz polnych. W Wyskoci udało się uzupełnić zamierającą, wiekową aleję gruszową o blisko 100 wysokopiennych, starych odmian jabłoni i grusz (m.in. Ananas Berżenicki, Kosztela, Kronselka, Koksa Pomarańczowa, Malinówka Oberlandzka, Faworytka, Bergamotka). Drzewa owocowe posadzono również w Parku Krajobrazowym Promno, Wzdłuż drogi prowadzącej z Leśniczówki Promno do jeziora Brzostek wykonano aleję składającą się z zestawu starych odmian jabłoni. W Dziećmiarkach (Lednicki Park Krajobrazowy) uzupełniono lipami drobnolistnymi wiekową i bardzo cenną przyrodniczo aleję składającą się głownie z jesionów wyniosłych. W okolicach Myszek wymieniono obumarłe drzewa posadzone we wcześniejszych latach.

Michał Białek

 

Powiększenie
Kontrast