Aktualności

20 lis 2020

Paryżanki są wyborne!

Paryżanka, odmiana gruszy. Fotografia: Artur GolisNa terenie Parku Krajobrazowego im. Generała Dezyderego Chłapowskiego zrealizowaliśmy projekt sadzenia drzew wzdłuż drogi polnej niedaleko Wyskoci. W ramach uzupełnienia luk, w alei gruszowej pojawiło się prawie sto młodych drzewek. Zapewni to utrzymanie owocowego charakteru zadrzewienia, przy zastosowaniu starych odmian jabłoni i gruszy na podkładkach wysokopiennych (duże drzewa).  Z uwagi na szkody jakie powodują jeleniowate (zgryzanie i czemchanie – czyli zdzieranie kory podczas wycierania poroża), każda sadzonka została zabezpieczona trzema masywnymi palikami i otoczona metalową siatką.

Miejscowa aleja jest bardzo wartościowym założeniem, nie tylko z użytkowego punktu widzenia (jako źródło owoców), ale jako cenna ostoja bioróżnorodności. Kwiaty gruszy i jabłoni zapewniają pożytek dla pszczół i innych owadów żywiących się pyłkiem oraz nektarem. Rozległe próchnowiska najstarszych egzemplarzy (zwłaszcza jabłoni) są siedliskiem tzw. kariofagów, czyli próchnojadów np. kruszczycy złotawki czy chronionej kwietnicy okazałej – dużych i bardzo atrakcyjnych chrząszczy z rodziny poświętnikowatych. Oczywiście dziuple, korony drzew oraz towarzyszących im krzewy to cenne lęgowiska i schronienia ptaków. Owoce niespożytkowane przez ludzi to wartościowy pokarm dla owadów, ptactwa i ssaków. Aleja reprezentuje sobą bardzo wysoki walor krajobrazowy zwłaszcza podczas kwitnienia czy w czasie jesiennego przebarwiania się liści. Jest to również bariera przeciwwietrzna chroniąca gleby i uprawy sąsiadujących użytków rolnych.

Realizacja prac zbiegła się z okresem kiedy pod drzewami wciąż jeszcze zalegało mnóstwo dojrzałych owoców, jednego późnych kultywarów* gruszy jakim jest odmiana Paryżanka.  Jej owoce są naprawdę wyborne, co oczywiście skłoniło nas do poczynienia stosownych zapasów.

Mamy nadzieję, że zrealizowane przez nas działanie pozwoli na przedłużenie krajobrazowej i przyrodniczej funkcji przydrożnego nasadzenia, tak aby przyszłe pokolenie drzew służyło kolejnym pokoleniom mieszkańców i gości parku krajobrazowego. Pragniemy wyrazić  serdeczne podziękowania panom Michałowi Buchertowi – sołtysowi Turwi oraz Januszowi Matyji, którzy bezinteresownie, angażując swój własny sprzęt obficie podlali wszystkie sadzonki.

*kultywar to jednorodna, uprawna odmiana rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub wyglądem, uzyskuje się ją przez krzyżowanie, selekcję itp.

 

Artur Golis

Michał Białek

Artur Grześkowiak

Szymon Fritzkowski

 

 

Powiększenie
Kontrast