Aktualności

16 lis 2020

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie filmu oraz spotu ZPKWW

Informujemy o możliwości zgłaszania ofert na przygotowanie 10 minutowego filmu informacyjno-edukacyjnego o parkach krajobrazowych Wielkopolski oraz 30 sekundowego spotu w ramach Ogłoszenia nr 607504-N-2020 z dnia 2020-11-10 r. (ze zmianami).Termin składania ofert: 20 listopada 2020 roku, do godziny 13.

Więcej informacji na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Powiększenie
Kontrast