Aktualności

9 Kwi 2019

Dzień Ziemi w Ośrodku w Lądzie

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie w dniach 27 i 29 marca oraz 3 kwietnia br. miało miejsce wydarzenie edukacyjnie zwane „Dniem Ziemi”, w którym wzięły udział odpowiednio Szkoła Podstawowa z Lądku i z Ratynia. Tematem przewodnim tego przedsięwzięcia była ochrona gatunków zagrożonych, a wprowadzenie stanowiła prelekcja przeprowadzona z użyciem technologii multimedialnych. W ramach prezentacji odbył się również pokaz filmu, którego głównym bohaterem był Zimorodek zwyczajny (łac. Alcedo atthis). Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbyły się zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku uczestników. Zadaniem najmłodszej grupy uczniów było przygotowanie masek z użyciem odpowiednich materiałów edukacyjnych, które stanowiły podobizny poszczególnych gatunków stawonogów, ptaków i ssaków objętych ochroną prawną na terenie Wielkopolskich Parków Krajobrazowych. Starsi uczestnicy pracowali nad formą ozdobnych klamerek w kształcie motyli, a także w oparciu o dostępne materiały naukowe scharakteryzować za pomocą posteru wybrane gatunki chronionej fauny i flory Nadwarciańskiego Ośrodka.

Agnieszka Kaźmierska

Dorota Kinast

Mariola Marciniak

Włodzimierz Marciniak

Krzysztof Stachurski

Anna Manikowska

Powiększenie
Kontrast