Aktualności

17 gru 2018

Nasadzenia drzew w wielkopolskich parkach krajobrazowych

W wielkopolskich parkach krajobrazowych zakończył się kolejny już sezon sadzenia drzew. Na terenie 5 parków krajobrazowych: Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, PK im. Gen. D. Chłapowskiego, PK Promno, Lednickiego PK oraz Żerkowsko-Czeszewskiego PK, w ramach nowo wykonanych zadrzewień rzędowych oraz uzupełniania już istniejących posadzono łącznie 860 drzew należących do gatunków rodzimych, cennych biocenotycznie i krajobrazowo. Były to lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, jawory, klony polne, dęby szypułkowe oraz buki zwyczajne. Taki dobór gatunków pozwoli zwiększyć walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe poszczególnych parków krajobrazowych, a ponadto zadrzewienia pełnić będą funkcję ochronną przed erozją wodną i wietrzną.

Drzewa zostały zabezpieczone za pomocą palików, osłonek oraz repelentu chroniącego przed zgryzaniem przez zwierzęta w okresie zimowym.

Michał Białek

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Wykonanie zadrzewień śródpolnych oraz wysp dla rybitw rzecznych” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Powiększenie
Kontrast