Aktualności

2 Lip 2019

Lato w Tłuczni – za nami kolejny spacer z cyklu „Na Manowce”

Za nami kolejny rajd z cyklu ,,Na Manowce”. Tym razem uczestnicy pokonali trasę o długości 10 km wśród zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych Przemęckiego Parku Krajobrazowego, m.in. olsów, torfowiska niskiego, strefy szuwaru oraz wokół drobnych zbiorników śródleśnych, poznając ich rolę w ekosystemie. Podczas spaceru przedstawiona została rola Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz wybrane działania na rzecz czynnej ochrony przyrody realizowane przez Służby Zespołu Parków takie jak ochrona migrujących płazów, rewitalizacja śródpolnych zbiorników wodnych, introdukcje rodzimych gatunków raków oraz budowa platform lęgowych dla chronionych gatunków rybitw.

Ponadto przybliżona została historia legendarnego, lokalnego pustelnika Jana Kowalewicza zwanego Bartkiem z Piekła, który przez dwadzieścia lat swojego życia usypywał legendarny kopiec doceniając wkład prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Thomasa Woodrow Wilson’a, na stałe wpisującego się w historię Polski, po wygłoszeniu orędzia 8 stycznia 1918 roku i przedstawieniu pokojowego programu w 14 punktach. Jednym z nich było przywrócenie na mapę świata niepodległej Polski.

W spacerze wzięło udział 10 osób, dziękujemy za obecność!   

 

Szymon Fritzkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast