Aktualności

29 listopad 2019

Konferencja – Zaczęło się od Tatr

W dniach 21-23 listopada br. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Zaczęło się od Tatr. Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”, w której udział wzięli pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jednym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.

Te dwie doniosłe rocznice skłoniły do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym, jak również perspektywami na przyszłość.

Tematy konferencji miały na celu m.in. przedstawienie bilansu stulecia w zakresie organizacji ochrony przyrody, poszukiwania wizji na następne 100 lat, sposobów zarządzania obszarami chronionymi czy współpracy pomiędzy naukowcami, NGO’sami, praktykami i urzędami.

Konferencja zgromadziła szerokie grono naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, publicystów z całej Polski.

Organizatorami konferencji były takie instytucje jak: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Nauka dla Przyrody, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.

Na zakończenie obrad, przyjęta została rezolucja.

Do pobrania:

Rezolucja – 10 postulatów dla ochrony przyrody w Polsce

 

Katarzyna Sierpowska

Hanna Nowak

Powiększenie
Kontrast