Aktualności

20 Gru 2016

Konferencja Wybrane aspekty turystyki i rekreacji w Poznaniu

konferencja-wybrane-aspekty-turystyki-i-rekreacji-w-poznaniu-fot-wshig-2016-01Dnia 6 grudnia br. w siedzibie Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. Wybrane aspekty turystyki i rekreacji, zorganizowana przez uczelnię wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Zasadniczą częścią konferencji były obrady plenarne, w których uczestniczyli pracownicy naukowi i studenci Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii oraz przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i Ukrainy, a także reprezentanci instytucji i organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności zajmują się również zagadnieniami turystyki i rekreacji. W trakcie obrad wygłoszono 8 prelekcji o niezwykle zróżnicowanej tematyce (np. Bezpieczeństwo w turystyce – węże jadowite, Cywilizacja techniczna a turystyka zdrowotna, Współpraca samorządu gminnego z samorządami UE), wśród których znalazło się również wystąpienie przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego pt. Turystyka w parkach krajobrazowych Wielkopolski. Konferencji towarzyszyła premiera monografii naukowej pod redakcją Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek, zawierająca szereg tekstów z zakresu ekonomii, geografii, żywienia, pedagogiki, turystyki, biologii, wychowania fizycznego, hotelarstwa, wykorzystania czasu wolnego organizacji i zarządzania.

Pobierz:
program konferencji

Piotr Basiński

Powiększenie
Kontrast