Aktualności

30 maj 2017

Konferencja z okazji 20-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Konferencja z okazji 20-lecia RPK 2017 01W dniach 18 i 19 maja br. odbyła się konferencja pt. „Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego”. Okazją do spotkania była 20. rocznica utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.Część referatowa, rozpoczynająca obchody, została przeprowadzona w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Gospodarzem spotkania był Janusz Łakomiec – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego który otworzył konferencję i przywitał gości. Słowa wstępne wygłosili również: dr Jerzy Ptaszyk – Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik Antoni Kalisz oraz Prezes Zarządu Majątku Rogalin Mikołaj Pietraszak-Dmowski. Spotkanie poprowadził Paweł Śliwa – zastępca dyrektora Zespołu Parków.

W części merytorycznej dr hab. Krzysztof Kujawa (Instytut środowiska Rolniczego i Leśnego PAN) mówił o urozmaiconej strukturze krajobrazu jako podstawie zachowania bogactwa przyrodniczego, Kornelia Knioła (Zespół Parków) przedstawiła walory przyrodnicze i krajobrazowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, dr Ewa Leszczyńska (Muzeum Pałac w Rogalinie) przybliżyła zgromadzonym bogactwo kulturowe parku, a Marek Bryl (Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego) zaprezentował założenia metodyczne i cel wdrożenia audytu krajobrazowego. Później historię Majątku Rogalin oraz działania praktyczne dla ochrony przyrody i krajobrazu na jego terenie przedstawił Mikołaj Pietraszak-Dmowski, a dr hab. Edward Baraniak (Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) mówił o problemie ochrony dębów rogalińskich, zwłaszcza w kontekście zasiedlających je cennych przedstawicieli entomofauny. W części plenerowej uczestnicy spotkania zapoznali się w walorami przyrodniczo-krajobrazowymi parku, ich zagrożeniami i praktycznymi działaniami na rzecz ochrony. Podczas sesji terenowej uczestnicy konferencji zasadzili na trenie parku trzy pamiątkowe dęby szypułkowe. W ten sposób promowano ideę tworzenia zadrzewień śródpolnych, które pełnią w krajobrazie rolniczym niezwykle istotne funkcje, zwiększając różnorodność biologiczną oraz podnosząc walory estetyczne i krajobrazowe terenu. Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili kompleks pałacowo-parkowy w Rogalinie wraz z galerią malarstwa oraz gospodarstwo Majątek Rogalin.

Gościem honorowym obchodów była Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu podkreśliła wielkie znaczenie kompleksu pałacowo-parkowego w Rogalinie i jego otoczenia, które z uwagi na walory historyczno-kulturowe i przyrodnicze określiła mianem perły i wizytówki regionu, wyróżniającej ten obszar na tle kraju i Europy. Zwracając się do osób najbardziej zaangażowanych podziękowała za wszystkie działania na rzecz ochrony tego cennego dziedzictwa. Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli parków krajobrazowych z całej Polski, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, świata nauki, reprezentantów Lasów Państwowych oraz innych instytucji działających na rzecz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w gronie specjalistów dało sposobność do wymiany cennych spostrzeżeń i uwag które przyczynią się do dalszych działań na rzecz ochrony obszaru parku.

Organizatorem konferencji był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Artur Golis
Kornelia Knioła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast