Aktualności

12 Gru 2018

Jesień w ośrodku edukacji przyrodniczej w Lądzie

W sezonie jesiennym (wrzesień- listopad) 2018r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odwiedziły 94 osoby podczas wycieczek jednodniowych oraz 258 uczniów w ramach trzydniowych pobytów tzw. „Zielonych Szkół”, dofinansowywanych z WFOŚiGW w Poznaniu.

Edukacja przyrodnicza nie ograniczyła się tylko do terenu Ośrodka. Zorganizowane zostały również zajęcia przyrodnicze w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. W sumie wzięło w nich udział 211 osób.

Podczas pobytu na „Zielonych Szkołach”, dzięki prezentacjom multimedialnym oraz wyjściom terenowym uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, zarówno Nadwarciańskiego, jak i Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Stałym elementem „Zielonych Szkół” były również warsztaty plastyczne, wikliniarskie i garncarskie, podczas których uczestnicy poznali dawne zawody.

Uczniowie mogli również sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce – rozwiązując Quest „Z czajką po nadwarciańskim Lądzie”.

Podczas jednodniowych Zielonych Lekcji w naszym Ośrodku, uczniowie poznawali Nadwarciański Park Krajobrazowy, zwiedzali wystawę przyrodniczą, pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą życia zimorodka. Podczas wycieczek autokarowych odwiedzali tereny Nadwarciańskiego i Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Podsumowując, dzięki Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczej w Lądzie z edukacji przyrodniczej skorzystały 563 osoby. Każdemu uczestnikowi zajęć wręczono drobne pamiątki.   

Dorota Kinast

Ewa Borowska

Katarzyna Jasińska

Agnieszka Kaźmierska

Powiększenie
Kontrast