Aktualności

8 lis 2019

Jesień w ośrodku edukacji przyrodniczej w Lądzie

W sezonie jesiennym (wrzesień- październik) 2019r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odwiedziło 301 osób podczas pobytów jednodniowych oraz 364 uczestników w ramach trzydniowych „Zielonych Szkół”.

Stałym elementem „Zielonych Szkół” były warsztaty plastyczne, wikliniarskie i garncarskie, podczas których uczestnicy zapoznawali się ze specyfiką dawnych zawodów. Ponadto sami mogli spróbować swoich sił w tworzeniu różnych naczyń z gliny czy wyplataniu koszyczków z wikliny. Podczas trzydniowych zajęć, dzięki prezentacjom multimedialnym oraz wycieczkom terenowym uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, zarówno Nadwarciańskiego, jak i Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

W planie zajęć przewidziano atrakcje przyrodnicze w terenie w formie ścieżki dydaktycznej prowadzącej nad starorzecze zwane „Misywiem”, gdzie uczestnicy utrwalali zdobytą wcześniej wiedzę nt. flory i fauny najbliższego otoczenia ośrodka. Dodatkowo przed wyjściem w teren uczniowie przy użyciu prostych narzędzi optycznych jak binokular czy lupa – przyglądali się z bliska morfologii „stałych mieszkańców” starorzecza. Uczniowie mogli również sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce rozwiązując Quest „Z czajką po nadwarciańskim Lądzie”. Inną atrakcją był test wiedzy w formie multimedialnego quizu przyrodniczego jak i zabawy z „Kołem Fortuny”.

Wspólnym elementem zajęć zaplanowanych zarówno dla „Zielonych Szkół” jak i jednodniowych „Zielonych Lekcji” były: prelekcja multimedialna poszerzająca  wiedzę nt. Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzanie wystawy przyrodniczej z eksponatami zwierząt, edukacyjny spacer po parku otaczającym budynek ośrodka a także zajęcia o zimorodku.

Podsumowując, dzięki Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczej w Lądzie z kształcenia przyrodniczego skorzystało łącznie 665 osób. Dodatkowo każdemu uczestnikowi zajęć wręczono drobne pamiątki.   

 

Dorota Kinast

Anna Manikowska

Mariola Marciniak

Włodzimierz Marciniak

Krzysztof Stachurski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast