Aktualności

19 wrz 2019

Gospodarze z pasją

W dniu 15 września, na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego mieliśmy przyjemność spotkać się z członkami stowarzyszenia „Gospodarze z Pasją” i Koła pszczelarzy w Lubiniu. Zamysłem projektu były zajęcia terenowe i prelekcja na temat roli 19zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym. Krótki spacer alejami w okolicach Kopaszewa poprzedzony wizytą w miejscowym dworze, dał sposobność do poznania kilku ciekawych gatunków drzew i krzewów, ważnych również z punktu widzenia gospodarki pasiecznej. Prelekcja odbyła się na terenie Muzeum Gorzelnictwa w Turwi, gdzie gościny udzielił nam pan Grzegorz Konieczny, który opowiedział o funkcjonowaniu obiektu i gromadzonych przez siebie zbiorach aparatury gorzelnianej.

Bardzo serdecznie dziękujemy pani Dorocie Marcinkowskiej-Chmielewskiej, prezes Stowarzyszenia „Gospodarze z Pasją” oraz członkom zarządu koła pszczelarzy państwu Stanisławowi Radała i Danucie Mądrej za zaproszenie.

Spotkanie było elementem realizacji programu „W parku Chłapowskiego” realizowanego z Urzędem Miasta i Gminy Krzywiń.

Dziękujemy uczestnikom.

 

Artur Golis

 

Powiększenie
Kontrast