Aktualności

29 Mar 2017

Finał wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Finał wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2017 1W dniu 16 marca br. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się XVI finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do tegorocznej edycji przystąpiło ponad 1800 uczniów z 24 gmin Wielkopolski. W finale wojewódzkim wzięło udział 48 uczniów z 12 parków krajobrazowych.

Uczniowie napisali test z zakresu ekologii, ochrony przyrody, biologii oraz wiedzy o parkach krajobrazowych oraz sprawdzili się w zakresie rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

I miejsce zdobyli uczniowie z Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego z Gimnazjum w Racocie, II miejsce zdobyli uczniowie z Przemęckiego Parku Krajobrazowego z Gimnazjum w Buczu, III miejsce przypadło uczniom z Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka z Gimnazjum w Skokach.

Wszyscy uczniowie zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami przez honorowych gości, którymi byli: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Hanna Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pani Małgorzata Knapczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Tomasz Łubiński – Starosta Powiatu Poznańskiego.

Oprócz nagród rzeczowych każdy finalista wojewódzki weźmie udział w 5 – dniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Sierakowski Park Krajobrazowy). W czerwcu br. laureaci wojewódzcy, czyli zwycięska drużyna z Racotu pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w województwie świętokrzyskim.

Więcej informacji o konkursie w dziale Edukacja.

Małgorzata Walicht

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast