Aktualności

20 październik 2020

Drzewo w krajobrazie #1 Święto krajobrazu, święto drzew

Żródło: gdos.gov.pl20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Data ta jest nieprzypadkowa: to właśnie tego dnia podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową (sporządzoną we Florencji 20 października 2000 roku).  

Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 27 września 2004 roku., a weszła w życie 1 stycznia 2005 roku. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym obszarze. W celu realizacji jej zapisów, Strony podejmują działania zmierzające m.in. do:

  • prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi;
  • ustanowienie procedur udziału społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania krajobrazem;
  • uwzględniania kwestii krajobrazowych we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią. 

Konwencja traktuje krajobraz jako obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.

To także ważny element życia człowieka zamieszkującego zarówno miasta jak i wsie, na obszarach zdegradowanych czy pospolitych, jak również na terenach odznaczających się wyjątkowym pięknem – na przykład w obrębie parków krajobrazowych 🙂

Pomysł obchodów powstał w 2016 roku z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą zdecydowano, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku będzie drzewo w krajobrazie. To właśnie drzewa są istotnym komponentem wielu krajobrazów i niejednokrotnie decydują o ich kształcie, nadając im niepowtarzalny charakter.  Trudno pisać o drzewach wyłącznie w kategoriach przyrodniczych. Drzewo nawet w pojedynczej postaci ma dla człowieka szczególne, wielowymiarowe znaczenie. Historia ludzkości pokazuje, iż niejednokrotnie znajdowało się ono w kręgu najwyższych wartości, personifikując bóstwa, symbolizując prawdy życiowe, stanowiąc łącznik ze światem pozaziemskim. Obraz drzewa uwieczniony został na płótnach i rycinach, stronach papieru i kartach papirusu…

 

Tekst: Agnieszka Kaźmierska, Hanna Nowak

Powiększenie
Kontrast