Aktualności

26 lip 2019

Czynna ochrona rybitwy rzecznej w wielkopolskich parkach krajobrazowych

To był udany sezon dla naszych rybitw rzecznych. W pierwszym roku funkcjonowania, na czterech z sześciu platform lęgowych rozmieszczonych w trzech parkach krajobrazowych do lęgów przystąpiły co najmniej 42 pary tego gatunku.

Ptaki osiedliły się w miejscach, w których wcześniej nie miały możliwości gniazdowania. Dla Parku Krajobrazowego Promno są nowym, prawdopodobnie stałym elementem awifauny lęgowej. Kolonie opuściło około 60 młodych rybitw oraz dwie śmieszki, które wcześniej zostały oznakowane za pomocą kolorowych flag lub obrączek.  Warto dodać, że w tym sezonie w Wielkopolsce, na terenie 3 powiatów: gnieźnieńskiego, poznańskiego i wrzesińskiego zaobrączkowano jak dotąd ponad 200 młodych rybitw.

Ptaki można spotkać m.in. na Malcie w Poznaniu, gdzie nocują – zachęcamy do ich obserwacji.

Za pomoc i umożliwienie realizacji przedsięwzięcia dziękujemy zarządcom zbiorników wodnych (Gospodarstwu Rybackiemu Możdżanów, Gospodarstwu Rybackiemu Przygodzice, Łubowskiemu Towarzystwu Wędkarskiemu, Państwu J.M. Skorupka) oraz obrączkarzom – Maciejowi Szajdzie i Adamowi Loręckiemu.

 

Michał Białek

 

Przedsięwzięcie pn. ”Wykonanie zadrzewień śródpolnych oraz wysp  dla rybitw rzecznych” zrealizowano przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Powiększenie
Kontrast