Aktualności

17 gru 2018

Czynna ochrona rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) w wielkopolskich parkach krajobrazowych

W ramach projektu w listopadzie 2018 r. wykonano 6 pływających platform lęgowych o wymiarach 2×4 m. Konstrukcje zostały przetransportowane do 3 miejsc, gdzie parami zostały zwodowane (jez. Wójtostwo, żwirownia w Spławiu) lub będą zwodowane wiosną, po napełnieniu stawów wodą (stawy w Możdżanowie).

Rybitwa rzeczna to gatunek, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymaga ochrony czynnej. Jest również wymieniony w załączniku
I dyrektywy ptasiej. 

Celem projektu czynnej ochrony rybitwy rzecznej Sterna hirundo w Wielkopolsce jest poprawa zasobów populacyjnych rybitwy rzecznej na terenie województwa poprzez zwiększenie dostępu do siedlisk sprzyjających gniazdowaniu.

Rybitwa rzeczna to nieliczny w Wielkopolsce gatunek lęgowy objęty ścisłą ochroną prawną. Jej liczebność jest w dużym stopniu zależna od dostępności odpowiednich biotopów lęgowych (głównie piaszczystych wysp), które często zarastają lub na skutek zmian poziomu wody są podtapiane. W parkach krajobrazowych Wielkopolski obecnie brak takich miejsc, w związku z czym rybitwy rzeczne gniazdują w nich sporadycznie i nielicznie. Ptaki pojawiające się wiosną na terenie jezior i stawów w wielkopolskich parkach krajobrazowych nie są w stanie przystąpić do lęgów z uwagi na brak dogodnych siedlisk.  Na wielu obszarach ptaki podejmują nieudane próby lęgów (np. na groblach stawów), gdzie poddane są wysokiej presji ze strony drapieżników które niszczą gniazda. Wiele rybitw podejmuje również próby lęgów w miejscach, gdzie występują wahania poziomu wody, na skutek czego gniazda są podtapiane lub niszczone przez drapieżniki lądowe (np. norkę amerykańską). Obecność rybitwy rzecznej jest obojętna dla gospodarki rybackiej i nie powoduje konfliktów lokalnych. Jest to gatunek zwiększający atrakcyjność miejsca gdzie występuje, dobrze odbierany przez społeczeństwo.

O skuteczności podjętych działań związanych z ochroną tego gatunku będziemy informować na bieżąco w 2019 r.

 

Michał Białek

Powiększenie
Kontrast