Aktualności

18 kw. 2018

„Pod ciemnym niebem Chalina” – Spotkania z astronomią

Najbliższe zajęcia pt. „Układ Słoneczny – Księżyc” w dniu 27 kwietnia nie odbędą się z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości chętnych.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza na cykl zajęć edukacyjnych  „Pod ciemnym niebem Chalina” – Spotkania z astronomią, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Na terenie sołectwa Chalin utworzono w 2014 r. Ostoję Ciemnego Nieba chroniącą wyjątkowo ciemne, nie zanieczyszczone sztucznym światłem niebo. Takie niebo staje się w obecnych czasach coraz większą rzadkością i dlatego konieczna jest jego ochrona. Ciemne niebo nie tylko sprzyja obserwacjom astronomicznym ale jest też korzystne dla organizmów żywych, a jego ochrona  pozwala oszczędzać energię.

W kwietniu 2017 roku, aby poszerzać wiedzę astronomiczną i promować ochronę ciemnego nieba, otwarto na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, powstałe dzięki funduszom zabezpieczonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, obserwatorium astronomiczne.

W ramach spotkań edukacyjnych zaplanowano wykłady, warsztaty, pokazy i obserwacje astronomiczne.

Zajęcia obejmą budowę Układu Słonecznego, rozpoznawanie gwiazdozbiorów oraz informacje na temat obiektów takich jak galaktyki, mgławice i gwiazdy.

Spotkania odbędą się w dniach:

 26.01.2018, 16.02.2018, 16.03.2018, 27.04.2018, 18.05.2018, 15.06.2018, 27.07.2018, 10.08.2018, 07.09.2018, 19.10.2018, 09.11.2018, 07.12.2018

Na zajęcia obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Do pobrania:

Informacja o udostępnianiu urządzeń astronomicznych

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia z astronomii 2018

 

Powiększenie
Kontrast