Aktualności

12 lut 2021

Chrońmy archeologiczne dziedzictwo regionu!

W lasach Wielkopolski skrywają się najcenniejsze zabytki archeologiczne. Wśród nich znajdują się zachowane grodziska, które są reliktami dawnego osadnictwa obronnego. Na terenie gminy Pobiedziska, a ściślej na terenie Parku Krajobrazowego Promno w okolicach wsi Kociałkowa Górka zlokalizowane jest grodzisko pierścieniowate, typu wklęsłego, dwuczłonowe w postaci grodu i podgrodzia. Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 1929 r. przez nauczyciela Czesława Boruckiego, dyrektora szkoły z Pobiedzisk. W roku 1966 z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu odbyła się w tym miejscu lustracja terenu, która wykazała zaleganie na powierzchni gruntu pozostałości archeologicznego ruchomego materiału ceramicznego chronologicznie określonego na okres wczesnego średniowiecza. Na terenie grodziska znaleziono oprócz ułamków ceramiki zwęglone ziarna zbóż, węgle drzewne i kości zwierzęce. Monumentalne założenie obronne zostało objęte najważniejszą formą ochrony zabytków, tj. wpisem do rejestru zabytków w 1967 roku pod nr 95/A.

Wyrys interpretacyjny na tle modelu terenu, z zaznaczonymi elementami stanowiska takimi jak: grodzisko, fosa i wał

Źródło: Powiatowy Konserwator Zabytków

 

Dziedzictwo archeologiczne jest nieodnawialne! Zachowany zabytek daje gwarancję obcowania z pozostałością autentycznej materii i dawnym krajobrazem kulturowym. Nie ingerujmy w obszary stanowisk archeologicznych i nie rozjeżdżajmy ich motocyklami i quadami! Naruszonego, rozkopanego czy zniszczonego przez użytkowników pojazdów mechanicznych stanowiska archeologicznego nie można „odbudować” ani „naprawić”. To nasze wspólne dziedzictwo, które musimy przekazać przyszłym pokoleniom, w jak najlepszym, nie pogorszonym stanie.

Chroniąc zabytki archeologiczne pamiętajmy również o ochronie przyrody! Wjazd pojazdem silnikowym do lasu jest zabroniony-dopuszczalny jest tylko po drogach publicznych lub wyraźnie oznakowanych. Nielegalny wjazd do lasu jest wykroczeniem karanym mandatem do 500 złotych.

Jesteśmy spadkobiercami przeszłości i bez niej nie było by nas w teraźniejszości.

Tekst: Powiatowy Konserwator Zabytków

Tablica informująca o objęciu ochroną konserwatorską grodziska pierścieniowatego

Źródło: Powiatowy Konserwator Zabytków

Widok na grodzisko z niższych partii lasu

Źródło: Powiatowy Konserwator Zabytków

Widoczne nasyp grodziska pośród lasu zimowego

Źródło: Powiatowy Konserwator Zabytków

 

Powiększenie
Kontrast