Aktualności

23 czerwiec 2017

„Aleja dębów” – grupowy pomnik przyrody

W maju br. na obszarze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, uchwałą NR XXIV/164/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4136) powołano grupowy pomnik przyrody o nazwie „Aleja dębów”.

W skład grupowego pomnika wchodzi 14 dębów szypułkowych, rosnących wzdłuż drogi gruntowej. W celu zachowania starych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego poczynił starania o objęcie tych drzew szczególną ochroną. Pracownicy Zespołu Parków przygotowali dokumentację zawierającą opis drzew oraz projekt uchwały. W/w drzewa objęte ochroną rosną przy drodze, która w przeszłości była jedną z dróg łączących Folwark Podlesie z Folwarkiem Rogaszyce. W różnych okresach historycznych dobra ziemskie obu folwarków wchodziły razem bądź osobno w skład majątku ziemskiego Kretków. Pierwsze wzmianki o obydwu osadach Rogaszyce oraz Podlesie pochodzą z końca  XIV w. Opisywane drzewa z uwagi, iż rosną w obszarze bardzo bogatym kulturowo pełnić będą również rolę żywego pomnika nawiązującego do historycznych korzeni obydwu osad.

Mirosław Masztalerz

Pobierz:

Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4136)

Powiększenie
Kontrast