Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza na cykl spacerów, które odbędą się w 2019 roku na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych

W trakcie spacerów pracownicy ZPKWW opowiedzą o celach ochrony parków krajobrazowych oraz zagrożeniach występujących na ich terenie, przybliżą cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca. Długości tras poszczególnych spacerów nie będą przekraczały 10 km.

Szczegóły dotyczące zapisów oraz plan spacerów znajduje się w regulaminie.

Regulamin „Na manowce” 2019

19 stycznia Park Krajobrazowy Promno – więcej info
16 lutego Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka- więcej info / zobacz jak było
16 marca

 

Nadgoplański Park Tysiąclecia – więcej info / zobacz jak było
13 kwietnia

 

Nadwarciański Park Krajobrazowy – więcej info / zobacz jak było
11 maja Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy – więcej info / zobacz jak było
25 maja Park Krajobrazowy Doliny Baryczy – więcej info / zobacz jak było
29 czerwca Przemęcki Park Krajobrazowy – więcej info / zobacz jak było
13 lipca

 

Powidzki Park Krajobrazowy – więcej info / zobacz jak było
17 sierpnia Pszczewski Park Krajobrazowy
7 września

 

Sierakowski Park Krajobrazowy
 19 października Lednicki Park Krajobrazowy
16 listopada Rogaliński Park Krajobrazowy
7 grudnia Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego