Dnia 15 listopada 2018 roku, podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pt.

„Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe obiekty edukacyjne. Największym z nich będzie nowy budynek edukacyjny o powierzchni zabudowy do 1000 m2, w którym będą się znajdować:

  • planetarium,
  • sala warsztatowo-edukacyjna z zapleczem o funkcjach sali audio-wizualnej i pracowni do prowadzenia zajęć praktyczno-technicznych,
  • sala prezentacyjno-edukacyjna z wyposażeniem,
  • 6 tematycznych Pokoi Edukacyjnych oraz
  • 2 pokoje ekspozycyjno-edukacyjne.

Ponadto, na terenie ośrodka powstanie staw z obserwatorium podwodnym i częścią dydaktyczną oraz ścieżka spacerowo-widokowa łącząca całość narracji edukacyjnej, gdzie znajdować się będą punkty dydaktyczne przedstawiające zróżnicowaną tematykę i zagadnienia, np.: ekosystem lasu z ekotonem, życie gadów, forma terenowa z punktem obserwacyjnym stylizowana na naturalną piaszczystą wydmę oraz ogród ziołowy i ogród zmysłów (sensoryczny). Realizacja całego przedsięwzięcia zakończy się w 2020 roku.

Nowa oferta programowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie ma zapewnić warunki do edukacji ekologicznej na najwyższym poziomie, do eksperymentowania w dziedzinie nauk przyrodniczych i prowadzenia atrakcyjnych zajęć w terenie objętym ochroną prawną. Proponowane zajęcia mają być realizowane właśnie zgodnie z edukacją dla zrównoważonego rozwoju, która stanowi pojęcie szersze, niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja. 

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 10 766 817.30 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie Edukacja Ekologiczna, wynosi 7 437 933.50 zł. Pozostałe środki pokryje Samorząd Województwa Wielkopolskiego