Publikacje

18 Maj 2018

Mapa krajoznawcza Rogalin i okolice

Publikacja została wydana w 2012 roku. Skład i kartografia są dziełem firmy Pietruska&Mierkiewicz Sp. z o.o. Zasadniczą częścią wydawnictwa jest mapa w skali 1:22 000 przedstawiająca fragment Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w rejonie miejscowości Rogalinek i Rogalin. Na mapie oprócz wybranych elementów dziedzictwa przyrodniczego (m.in. skupiska dębów, nasadzenia śródpolne) i kulturowego (obiekty zabytkowe) oraz zagospodarowania turystycznego (m.in. obiekty noclegowe, restauracje, ośrodki jazdy konnej, przebieg szlaków) umieszczono również lokalne toponimy (nazwy pól, łąk, lasów, starorzeczy), zebrane przez Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Na odwrocie mapy znalazły się teksty tego autora dotyczące dawnych nazw oraz Majątku Rogalin, a także informacje o walorach przyrodniczych, walorach kulturowych i zagospodarowaniu turystycznym Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, przygotowane przez Małgorzatę Kołtowską. Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Zadrzewienia śródpolne, aleje i tradycyjne sady

Przeznaczona dla rolników broszura składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej omówiono kwestię zadrzewień, ich typów, roli w środowisku przyrodniczym, korzyści, jakie przynoszą człowiekowi. Wiele uwagi poświęcono zasadom sadzenia i pielęgnacji zadrzewień. Uzupełnieniem tekstu są liczne interesujące ryciny. Z pewnością przydatne okażą się również zdjęcia liści najpopularniejszych gatunków drzew w Polsce (zarówno rodzimych, jak i obcych). Druga część publikacji dotyczy tradycyjnych sadów i alej drzew owocowych. Przedstawiono tu liczne interesujące informacje dotyczące m.in. funkcji, jakie tradycyjne sady spełniają w ekosystemie. Osoby chcące założyć sad uzyskają szczegółowe instrukcje dotyczące szczepienia drzewek. Marginesy poszczególnych stron zdobią zdjęcia jabłek wybranych starych odmian. Na końcu broszury przygotowano zestawienie podstawowych cech (m.in. wybarwienie, smak, termin dojrzewania) tradycyjnych odmian jabłoni. Broszura powstała w ramach projektu „Jabłoniowy Szlak – inicjatywa na rzecz ochrony zadrzewień śródpolnych, alei i tradycyjnych sadów", realizowanego przez Stowarzyszenie Walor na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Partnerzy projektu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie The Tree Council, Gmina Chrzypsko Wielkie, Gmina Kwilcz, Gmina Międzychód, Gmina Sieraków, Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie im. prof. dr F. Cieszkowskiego-Dembińskiego, Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. M. Siły-Nowickiego. Patronat honorowy: Starostwo Powiatowe w Międzychodzie.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Broszura Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (2013)

Broszura przedstawia podstawowe informacje na temat Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, jego wyposażenia i oferty dydaktycznej. Ponadto w publikacji zamieszczono krótką charakterystykę Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Całość zilustrowano licznymi zdjęciami. Dla zainteresowanych ofertą ośrodka zamieszczono niezbędne dane teleadresowe oraz mapkę położenia i dojazdu. Publikacja została wydana w 2013 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Broszura Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (2013)

Broszura przedstawia podstawowe informacje na temat Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, jego wyposażenia i oferty dydaktycznej. Ponadto w publikacji zamieszczono krótką charakterystykę Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Całość zilustrowano licznymi zdjęciami. Dla zainteresowanych ofertą ośrodka zamieszczono niezbędne dane teleadresowe oraz mapkę położenia i dojazdu. Publikacja została wydana w 2013 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Ulotka Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie

Folder przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Broszura zawiera mapę z lokalizacją ośrodka oraz wiadomości dotyczące liczby miejsc noclegowych, oferty edukacyjnej oraz warunków pobytu. Informacje przedstawiono w 3 językach: po polsku, angielsku i niemiecku.

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Część 1: Ptaki

Broszura stanowi pierwszą część cyklu Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Przedstawiono w niej fotografie 11 gatunków ptaków zamieszkujących Wielkopolskę (autorstwa Tomasza Skorupki), wraz z ich krótkimi opisami oraz opis gromady ptaków. Publikacja została wydana w 2014 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Folder na wstępie przedstawia podstawowe informacje o parkach krajobrazowych regionu wraz z mapą. Zasadnicza część publikacji opisuje walory przyrodnicze i kulturowe oraz zagospodarowanie turystyczne Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Broszura zawiera również turystyczną mapę parku. Publikacja została wydana w 2011 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

18 Maj 2018

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Broszura prezentuje podstawowe informacje dotyczące aktywnego spędzania czasu w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Publikacja została wydana przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

Powiększenie
Kontrast