Teren Pszczewskiego Parku Krajobrazowego przecinają liczne szlaki turystyczne. Niebieski szlak pieszy oraz zielony szlak rowerowy poprowadzone rynną jezior pszczewskich umożliwiają wizytę nad znaczną częścią zbiorników wodnych parku. Ciekawy jest również szlak kajakowy rzeką Obrą. Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne znakomicie przedstawiają wyznaczone na terenie parku ścieżki dydaktyczne.

W chacie z przełomu XVII i XVIII wieku w Pszczewie zlokalizowano Muzeum Dom Szewca, gdzie zgromadzono eksponaty związane z historią miejscowości oraz warsztatem pracy szewca. Warto również zobaczyć unikalną kolekcję uli o słomianych dachach, zdobionych rzeźbami albo wydrążanych w pniach drzew o ciekawych kształtach, które można znaleźć w skansenie pszczelarskim w Pszczewie. Również w Pszczewie ma swoją siedzibę Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, gdzie dzieci i młodzież uczestniczą w praktycznych zajęciach biologicznych. Z kolei we wschodniej części parku, w Mniszkach w dawnych zabudowaniach folwarcznych mieści się Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Można tu poznać ginące zawody i zobaczyć dawne sprzęty domowe. Wśród odtworzonych warsztatów wyróżnia się dawna kuźnia czy miejsce pracy dawnej praczki, odtworzono również dawny sklep – skład kolonialny i szkolną klasę. Ekspozycje przyrodnicze pozwalają zapoznać się ze światem ożywionym doliny rzeki Kamionki.

Ścieżki dydaktyczne

  • Wokół jezior śródleśnych (długość 2 km, 8 przystanków) Trasa: Brzegami śródleśnych jezior Piecniewo i Przydrożnego. Przedstawia ekosystemy jeziora i lasu.
  • Trzciel – Łysa Góra (długość 2km, 22 przystanki) Trasa: Wzdłuż zachodniej krawędzi doliny Obry. Przedstawia krajobraz doliny rzecznej oraz jej szatę roślinną i faunę.
  • Wokół pszczewskiej Góry Wysokiej (długość 5 km, 10 przystanków) Trasa: przez tereny leśne w rejonie jezior: Pszczewskiego, Cegielnianego, Proboszczowskiego i Chłop, wokół Góry Wysokiej. Przedstawia walory przyrodnicze i krajobrazowe Ozu Pszczewskiego.