Kalendarium archiwum: luty 2017

Konkurs "Moja Wielkopolska" - termin zgłoszeń

15 lut 2017

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” to rozgrywany od 2009 roku konkurs krajoznawczy dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Wielkopolski organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego regionu, a także pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”. Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym kilkudniowy pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami! Termin zgłoszeń: 15 lutego 2017 r., termin I etapu: 21 lutego 2017 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, poprzedzonych eliminacjami szkolnymi. W pierwszym etapie zadaniem uczestników jest rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Drugi etap polega na prezentacji uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej lub ścieżki dydaktycznej, które zlokalizowane są na obszarze jednej lub kilku form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. parku krajobrazowego, parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 itp.). W każdym roku wyznaczony zostaje inny, szczegółowy temat prezentacji drugiego etapu konkursu.

Rozwiń ...

Poznań

Konkursy

Powiększenie
Kontrast