Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – IV edycji projektu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych. Wszystkie niezbędne materiały do udziału w projekcie poniżej do pobrania:

– regulamin IV edycji projektu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”, – formularz zgłoszenia grupy do udziału w projekcie –załącznik nr 1,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2,

– broszurka „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”,

– instrukcja składania budki,

– karty pracy.

Małgorzata Walicht

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Regulamin IV edycji projektu Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych

Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszenia grupy do udziału w projekcie Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych

Załącznik nr 2 do regulaminu – oświadczenie

Karty pracy

Broszura informacyjna dotycząca projektu

Instrukcja składania budki