Wyniki  VI edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego:

„Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie –

grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”

 W dniach 1 – 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji, składającej się z przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, która dokonała oceny prac plastycznych i literackich nadesłanych na konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI z 80 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Łącznie nadesłano 888 prac, z czego 38 zostało odrzuconych, ponieważ nie były zgodne z regulaminem konkursu (inne niż wymienione gatunki grzybów). Ocenie podlegało 850 prac, w tym 620 prac plastycznych i 230 prac literackich. Wybór najlepszych prac nie był prosty, jednak po burzliwych obradach, komisja wyłoniła zwycięzców.

Laureatów wraz z nauczycielami koordynującymi, zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział oraz piękne prace  i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Wyniki konkursu do pobrania: Wyniki VI edycji konkursu Przyrodnicze rymowanie …- grzyby

 

Małgorzata Walicht

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w VI edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W poprzednich edycjach prace uczestników dotyczyły ssaków, gadów i płazów,  ptaków, owadów i roślin parków krajobrazowych Wielkopolski, tematem obecnej edycji po raz pierwszy zostały grzyby.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej pracy literackiej (wierszyk) lub jednej pracy plastycznej (rysunek) zgodnie z tematyką konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2018 r.

Pobierz:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Podsumowanie V edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”

7 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Konkurs miał na celu przybliżenie dzieciom 20 wybranych gatunków roślin, które można spotkać w wielkopolskich parkach krajobrazowych. Zadaniem uczestników było przedstawienie zdobytej wiedzy w postaci prac plastycznych lub literackich.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpili uczniowie z 44 szkół podstawowych  z terenu województwa wielkopolskiego. Na konkurs łącznie nadesłano 499 prac, z tego oceniono 469 prace, w tym 329 prac plastycznych i 140 prac literackich.

Wyłoniono 108 laureatów, wśród których znaleźli się zwycięzcy z poprzednich edycji tego konkursu.

Prace laureatów I miejsc zostały opublikowane w książeczce pt. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Uroczystość, wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursu oraz podziękowań koordynatorom szkolnym, zaszczycili swoją obecnością goście: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Marzena Andrzejewska-Wierzbicka  – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Pani Katarzyna Ławicka – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Uroczystość  uświetnił swoim występem Big-Band z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Organizatorem konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Konkurs został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Małgorzata Walicht

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wyniki  V edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”

W dniach 7 – 8 sierpnia br. odbyło się posiedzenie komisji, składającej się z przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, która dokonała oceny prac plastycznych i literackich nadesłanych na konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI z 44 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Łącznie nadesłano 499 prac, z czego 30 zostało odrzuconych, ponieważ nie były zgodne z regulaminem konkursu (inne niż wymienione gatunki roślin). Ocenie podlegało 469 prac, w tym 329 prac plastycznych i 140 prac literackich. Wybór najlepszych prac nie był prosty, jednak po burzliwych obradach, komisja wyłoniła zwycięzców.

Laureatów wraz z nauczycielami koordynującymi, zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział oraz piękne prace i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Małgorzata Walicht

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

————————————————————————————————————————-

Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w V edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W poprzednich edycjach prace uczestników dotyczyły ssaków, gadów i płazów,  ptaków i owadów parków krajobrazowych Wielkopolski, tematem obecnej edycji po raz pierwszy zostały rośliny.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej pracy literackiej (wierszyk) lub jednej pracy plastycznej (rysunek) zgodnie z tematyką konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 23 czerwca 2017 r.

Pobierz:


Trzmiel (rys. Klaudia Kaczmarek)W dniach 1-2 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace plastyczne i literackie nadesłane w ramach IV edycji konkursu „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – owady wielkopolskich parków krajobrazowych”. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligi Ochrony Przyrody.W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI z 77 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Łącznie nadesłano 931 prac, z czego 107 zostało odrzuconych, ponieważ nie były zgodne z regulaminem konkursu (inne niż wymienione gatunki owadów). Ocenie podlegały 824 prace, w tym 628 prac plastycznych i 196 prac literackich. Wybór najlepszych prac nie był prosty, jednak po burzliwych obradach komisja wyłoniła zwycięzców. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział oraz piękne prace i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. W galerii poniżej zamieszczono najlepsze prace prezentujące poszczególne owady.

Małgorzata Walicht
Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu