Aktualności

6 Lut 2018

Zimowy czar moczarów

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł, w sobotę 3 lutego br. odbył się rajd edukacyjny w okolicach wsi Zielonka i Huta Pusta, na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Spotkanie było drugim z cyklu spacerów „Na Manowce”, organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Tematyka mokradeł omawiana była na przykładzie dostępnych obiektów terenowych. Jezioro Zielonka dało sposobność do przedstawienia szuwaru trzcinowego, wąskopałkowego i turzycowego oraz roślinności zbiorowisk welonowych, budowanych przez chmiel i kielisznik zaroślowy.  W zabagnionej dolinie zbiornika omówiono funkcje przyrodnicze torfowisk niskich jako ostoi bioróżnorodności i ważnych regulatorów atmosfery wychwytujących dwutlenek węgla. Przy miejscowej torfiarce podkreślono także znaczenie naukowe i gospodarcze torfów.  Na uchodzącym do jeziora kanale obserwowano niewielką tamę i ślizgi bobrowe. Na krawędzi doliny zaprezentowano uczestnikom wyjścia wysięki wód gruntowych wykorzystywane przez dziki jako babrzyska, w tym miejscu omówiono także zbiorowisko łęgu jesionowo-olszowego. Przechodząc przez mostek poświęcono kilka słów na temat hydromorfologii Trojanki. Kolejnym punktem było zejście do podmokłej doliny cieku, celem przyjrzenia się bardzo charakterystycznej, kępkowej strukturze szuwaru turzycy prasowej. Na grobli stawu zaprezentowano zasadę działania urządzenia hydrotechnicznego jakim jest mnich, porównując go z położonymi wyżej stałymi progami piętrzącymi. Przy okazji wizyty na stawach wskazano pozytywną dla przyrody i częściowo negatywną dla gospodarki człowieka rolę bobra. Ostatnim elementem wycieczki była wizyta w olsie czyli bagiennym lesie.

W spotkaniu uczestniczyło dziewiętnaście osób, wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękujemy też Dyrekcji Leśnego Zakładu Doświadczalnego w tym Nadleśniczemu Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka którzy gościli nas na swoim terenie.

Wszystkich uczestników zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu „Na Manowce” które odbędzie się 24 marca na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

 

Artur Golis

Relacja fotograficzna: Katarzyna Sierpowska i Hanna Nowak

Powiększenie
Kontrast