Aktualności

26 Maj 2016

Zapraszamy na Młodzieżową Konferencję Ekofilozoficzną w Poznaniu

Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna Do serca przytul psa 2016Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) we współpracy z Wydziałem Biologii UAM i  Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizuje po raz szósty Młodzieżową Konferencję Ekofilozoficzną.  Konferencja odbędzie się 15 czerwca br. w Auli WNPiD UAM. Mottem tegorocznej konferencji są słowa Alberta Schweitzera: „Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć”. Jest to bez wątpienia myśl etyczna łącząca w całość wszelką bioróżnorodność; wskazująca na wolę życia istoty, która mówi i istoty, która pozostaje niema. Jest to wreszcie myśl, która dziś odczytana poprzez pryzmat rozwijających się badań biologicznych, szczególnie zaś etologii, socjobiologii czy genetyki pozwala na rewizję filozoficzno-etycznego poglądu na temat zwierząt. Dziś mimo wielu toczonych sporów na temat praw zwierząt, dyskusji wokół relacji człowiek-zwierzę, zdecydowanie zaprzecza się  kartezjańskiemu obrazowi zwierząt –  bezrozumnych i bezdusznych automatów.

Podczas konferencji młodzi ludzie będą dzielić się wiedzą z zakresu ochrony środowiska naturalnego nadbudowując ją refleksją filozoficzną, która zawiera rozważania dotyczące miejsca i roli człowieka w tym środowisku oraz jego sposobu wartościowania. Obradom towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych – memów nawiązujących do tematyki konferencji oraz wystawa fotograficzna pt. „Wdzięk i urok bezkrwawych polowań” autorstwa prof. Wojciecha Nowiaka, przedstawiająca faunę Kampusu Morasko. W ramach wystąpień konferencyjnych będzie można wysłuchać miniwykładu akademickiego, który wygłosi wybitny zoolog, międzynarodowy sędzia kynologiczny prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania, a patronat medialny –  internetowy portal edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji (w charakterze słuchaczy) studentów i młodzież szkół ponadgimnazjalnych (rezerwacja miejsc: renas@amu.edu.pl lub drenata@amu.edu.pl). Dla stworzenia nastroju przyjaźni, sympatii i zrozumienia organizatorzy zachęcają do pojawienia się w koszulkach nawiązujących do tematu konferencji.

Pobierz:

plakat promocyjny

program konferencji

Zapraszamy!

Renata Naskręcka i Renata Dudziak

Powiększenie
Kontrast