Aktualności

5 Cze 2018

Zajęcia ze studentami w Sierakowskim Parku Krajobrazowym

Dnia 17 maja br. zgodnie z wieloletnią tradycją do Sierakowskiego Parku Krajobrazowego przybyli studenci z kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem było odbycie zajęć w ramach przedmiotu fitosocjologia. Jak co roku przedmiotem ćwiczeń terenowych było zapoznanie się z ekosystemami leśnymi olsów, łęgów, boru i grądu, a także fitocenoz starorzeczy, torfowiskowych, łąkowych, murawowych oraz antropogenicznych zbiorowisk paproci naskalnych porastających ceglane mury. Spotkanie dało też sposobność do przedstawienia ogólnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Agnieszce Klarzyńskiej z Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP za współorganizację spotkania. Studentom dziękujemy za zainteresowanie.

Artur Golis

 

Powiększenie
Kontrast