Aktualności

17 Lis 2016

Zajęcia o lesie w Lądzie

Zajęcia o lesie w Lądzie 2016 1Dnia 13 października br. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy) odwiedzili  trzecioklasiści pod opieką Marzeny Jurgi z pobliskiej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ze wspomnianą szkołą zawarł porozumienie, w ramach którego organizowane są m.in. warsztaty edukacyjne popularyzujące ochrony przyrody i środowiska.Podczas wizyty w ośrodku uczniowie mieli okazję uczestniczyć w prowadzonych przez pracowników Zespołu Parków zajęciach terenowych i warsztatach na temat różnorodności oraz struktury piętrowej lasów. Zajęcia rozpoczęły się w terenie od poznania struktury warstwowej lasu liściastego i typowych gatunków roślin rosnących w poszczególnych jego piętrach. Jesienna aura pozwalała również na przypomnienie sobie wiadomości z rozpoznawania gatunków drzew i krzewów po cechach diagnostycznych liści. Później podczas warsztatów odbywających się w sali ośrodka uczniowie poznali różnorodność oraz gatunki charakterystyczne borów i lasów liściastych. Zainteresowaniem cieszyły się również doświadczenia i warsztaty, podczas których uczniowie analizowali różne typy gleb i ich właściwości występujące w lasach liściastych i iglastych, ucząc się budowy profilu glebowego. Podczas dyskusji poruszany był aspekt gospodarczego wykorzystania lasów oraz ich biocenotycznej roli. W ostatnim etapie zajęć uczniowie, bazując na zdobytej wiedzy, przygotowali dwa postery prezentujące strukturę piętrową lasu i gatunki związane z poszczególnymi piętrami. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do ponownej współpracy.

Katarzyna Jasińska

Powiększenie
Kontrast