Aktualności

1 Mar 2019

XIV edycja „Akcji Żaba”

W dniach 6 – 8 i 12 lutego  br. przeprowadzono zajęcia edukacyjne, w ramach których uczniowie poznali gatunki płazów zamieszkujących Dolinę Baryczy, sposoby ich czynnej ochrony oraz problematykę i cele projektu.

W ramach zajęć przedstawiono również walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy oraz rolę parków krajobrazowych w systemie ochrony przyrody w Polsce. W prelekcjach udział wzięli uczniowie szkół z Województwa Wielkopolskiego tj. : Zespół Szkół w Sośniach, SP w Świecy, ZS W Jankowie Przygodzkim, SP w Dębnicy oraz SP w Ostrowie Wielkopolskim. W zajęciach udział wzięło łącznie 317 uczniów z klas od III SP do III GIM.

Kolejnym etapem projektu będzie wykonanie specjalnych ogrodzeń zabezpieczających przed wchodzeniem migrujących płazów na ruchliwe drogi oraz działania terenowe z udziałem wolontariuszy, którzy będą przenosili migrujące płazy do miejsc rozrodu.

Projekt prowadzony jest przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwem Antonin.

Szymon Fritzkowski

 

Powiększenie
Kontrast