Aktualności

21 Paź 2019

„Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w konferencji pn. „ Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”,  która odbędzie się  dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.30 w Sali Posiedzeń II ( parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie  i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość województwa wielkopolskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, że takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać, pogłębiając deficyt wody.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu, zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do  podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmian klimatycznych.

Program konferencji umożliwi zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian, które Państwo dostrzegacie na poziomie lokalnym i regionalnym.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji, uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych t.j Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 

Plan konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:45)

Sesja I (godz. 10:00 – 12.10)

  1. Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym – prof. Zbigniew Kundzewicz, PAN Poznań,
  2. Wykorzystanie małej retencji w adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy – dr Ignacy Kardel SGGW Warszawa,
  3. Dobre praktyki retencji na obszarach leśnych – Robert Ciesielski,  RDLP Poznań,
  4. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu – dr Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań.

Przerwa kawowa (godz. 12.00 – 12:15)

Sesja II (godz. 12:15 – 14:30)

  1. Skutki zmian klimatu w kontekście funkcjonowania wielkopolskich jezior; Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych – Artur Grześkowiak, Rada Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
  2. Dobre praktyki odtwarzania zielonej infrastruktury w skali lokalnej – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
  3. Niebiesko – zielona infrastruktura na terenach zurbanizowanych – dr Sylwia Horska- Schwarz ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,
  4. Plan  przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań,
  5. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
  6. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 30 października za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zielonaakcja.pl oraz www.malaretencja.pl lub na adres agnieszka.burghardt@zielonaakcja.pl, tel.76 86 294 30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na krukowska@zielonaakcja.pl   

 

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl

Powiększenie
Kontrast