Aktualności

2 Lip 2018

V Promieński Rajd Rowerowy

W sobotę 16 czerwca po raz piąty spotkaliśmy się na Promieńskim Rajdzie Rowerowym. Tym razem na starcie stawiło się ponad pięćdziesięcioro uczestników z różnych grup wiekowych w tym seniorzy i rodziny z małymi dziećmi. Trasa rajdu o długości blisko 16 km wiodła z plaży pyz Jeziorze Biezdruchowskim przez Główną, Węglewo, Krześlice i Złotniczki z powrotem do miejsca startu. Po drodze zaplanowano kilkanaście przystanków na których uczestnicy mogli podziwiać lokalne walory krajobrazowymi i obiekty przyrodnicze dające sposobność poznania i zrozumienia kilku istotnych pojęć ekologicznych takich jak: synantropizacja, gatunki biocenotyczne, sukcesja roślinności, pomniki przyrody, roślinność segetalna, gatunki obce i ekspansywne, krajobraz kulturowy czy murawy kserotermiczne. Głównym zamierzeniem edukacyjnym było jednak uzmysłowienie uczestnikom tego, jak ważne są przyrodnicze, funkcjonalno-przestrzenne powiązania ekosystemu Parku Krajobrazowego Promno z sąsiednimi parkami – Lednickim PK i PK Puszcza Zielonka. W tym celu szczególnie mocno akcentowano zagadnienia związane z ekologią krajobrazu, omawiając funkcje korytarzy i węzłów ekologicznych oraz wysp środowiskowych jako szlaków migracyjnych i ostoi organizmów odpowiedzialnych za poziom lokalnej różnorodności biologicznej. Szczególnie cennym poligonem dla tych rozważań okazały się okolice Krześlic gdzie rozległy krajobraz upraw rolniczych ubogacony jest  rozbudowaną siecią liniowych i pasowych zadrzewień śródpolnych w tym monumentalnych alei lipowych.
Podczas przejazdu panowała bardzo dobra, życzliwa atmosfera.  Najwytrawniejsi kolaże, członkowie Pobiedziskiego Klubu Rowerowego, troszczyli się o bezpieczeństwo całej grupy asekurując przejazdy przez niebezpieczne skrzyżowania. „Oczkiem w głowie” peletonu byli najmłodsi rowerzyści w tym siedmiolatki.

Na mecie przejazdu nie zabrakło oczywiście testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przyrodniczą no i oczywiście nagród w postaci gadżetów sportowych i przyrodniczych publikacji albumowych. Był też posiłek regeneracyjny.

Imprezę zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Fundatorem nagród, poczęstunku i przypinek okolicznościowych był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom oraz zapraszamy na kolejny rajd który tradycyjnie odbędzie się we wrześniu.

 

Artur Golis

Katarzyna Sierpowska

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast