Aktualności

6 Lut 2018

Światowy Dzień Mokradeł w szkole

W dniu pierwszego lutego 2018 r., z okazji święta mokradeł, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przeprowadził prelekcje tematyczne w Szkole Podstawowej nr II im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie i Szkole Podstawowej w Dębnicy oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kłecku. Są to szkoły w rejonie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Słuchaczami byli uczniowie klas od IV do VI. Tematyka spotkań obejmował min. krótką informację na temat Konwencji Ramsarskiej. Wspólnie z uczniami podjęto próbę zdefiniowania pojęcia mokradło. Przedstawiono ekosystemy podmokłe na przykładzie olsu, łęgu, torfowisk, starorzeczy, źródlisk, rozlewisk i mokradeł antropogenicznych rozwijających się w wyrobiskach żwirowych gliniankach i torfiankach. Zaprezentowano uczniom kilka ciekawych gatunków roślin wodno-błotnych. Nie zabrakło przedstawicieli fauny w tym płazów i ptaków. Istotnym elementem prelekcji było uzmysłowienie dzieciom jak ważne są mokradła w znaczeniu ich wartości przyrodniczej i naukowej oraz jako narzędzia w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu.

W zajęciach uczestniczyło około 60-cioro uczniów, którym serdecznie dziękujemy za uwagę i aktywny udział. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy dla Pani Beaty Trochy i Żywili Czarneckiej –nauczycielek przyrody które zorganizowały spotkania ze swoimi uczniami.

Artur Golis

Fotografie: Beata Trocha

Powiększenie
Kontrast