Aktualności

10 Lip 2017

Studenci z UAM w Poznaniu na zajęciach terenowych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym

W dniach 27.06 – 3.07 br. w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym odbyły się zajęcia terenowe dla studentów II roku Ochrony środowiska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Siedzibą noclegową, a zarazem miejscem obserwacji mikroskopowych i prac teoretycznych, był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

W zajęciach terenowych z przedmiotu „Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego” uczestniczyło 20 studentów ze studiów dziennych i zaocznych. Zajęcia prowadzili: Prof. Andrzej Brzeg (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska), Prof. Maciej Gąbka i dr Andrzej Rybak (Zakład Hydrobiologii). Zajęcia prowadzone były na odcinku doliny Warty między Lądkiem a Polickimi Górami (polder Lądek, Ląd wschód, Ląd zachód i Polickie Góry).

Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono występowanie 530 gatunków roślin  (łącznie z wynikami inwentaryzacji prowadzonymi od 2014, 14 gatunków nowych), w tym cztery gatunki chronione i 13 pod ochroną częściową. W trakcie zajęć ze studentami stwierdzono w sumie 146 zbiorowiska roślinne, w tym 7 nowych (2017): 5 lądowych i 2 zbiorowiska wodne.

Agnieszka Kaźmierska

Powiększenie
Kontrast