Aktualności

9 Lip 2018

Studenci Biologii z UAM na zajęciach w Nadwarciańskim PK

W dniach 20.06 – 2.07 br. w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym odbyły się zajęcia terenowe dla studentów studiów licencjackich kierunków Ochrona środowiska i Biologia z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Siedzibą noclegową, a zarazem miejscem obserwacji mikroskopowych i prac teoretycznych, był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

Realizowane były zajęcia terenowe z przedmiotu „Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego”. Studenci mieli możliwość poznania różnorodności m.in. motyli dziennych, mięczaków, płazów, gadów i ptaków na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Szczególnie intensywne obserwacje terenowe dotyczyły flory Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono występowanie 616 gatunków roślin, w tym 73 gatunki chronione lub zagrożone, np. nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum L.), fiołek mokradłowy (Viola stagnina Kit.) i pływacz zachodni (Utricularia australis R. Br.). Studenci uczyli się również identyfikacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Zajęcia te realizowane są cyklicznie od 2014 roku w ośrodku w Lądzie i umożliwiają uzupełnienie wiedzy o walorach przyrodniczych Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Agnieszka Kaźmierska

 

Powiększenie
Kontrast