Aktualności

2 Paź 2019

Środkowoeuropejskie Dni Pomologów „Dzikie owoce i rzadkie gatunki owoców”

W dniach 27-29 września na terenie oranżerii Parku Mużakowskiego w Bad Muskał odbyło się spotkanie pomologów – osób zajmujących się odmianoznawstwem drzew i krzewów owocowych. Wydarzenie obejmowało część sesyjną, poświęconą prelekcjom tematycznym i wystawę owoców. Tematyka wystąpień była bardzo szeroka. Wykłady dotyczyły funkcjonowania kolekcji starych odmian, projektów inwentaryzacji i zachowania stanowisk dzikiej jabłoni Malus domestica a także doświadczeń w uprawie konkretnych gatunków np. jabłoni drobnoowocowych, róży, pigwy, pigwowców, derenia, rokitnika, moreli oraz nowości, takich jak choćby urodlin trójklapowy czy głożyna pospolita, której nazwa w języku prezentującego ją prelegenta (czeskim) brzmi: cicimek jujuba. Imponująca pod względem ilości i różnorodności owoców wystawa obejmowała głównie próbki starych odmian jabłoni, ale i grusz, pigwy czy dereni.

W ramach swojego udziału Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przygotował prelekcję pt. „Owoce dzikich i dziczejących drzew, krzewów, pnączy oraz krzewinek – przegląd gatunków oraz wartości użytkowe ” w której omówiono ponad 70 gatunków owocodajnych drzew i krzewów, przedstawiając nie tylko ich wartości użytkowe, ale istotną rolę fitocenotyczną, a w przypadków roślin obcych i ekspansywnych także zagrożenia związane z niekorzystnym wpływem przybyszów na lokalną bioróżnorodność. Uzupełnieniem prelekcji była ekspozycja owoców ponad 60 taksonów.

Nie zabrakło oczywiście degustacji zarówno owoców jak i ich przetworów. Ostatni dzień spotkania miał charakter otwarty, odwiedzający mogli w nim skorzystać z pomocy specjalistów którzy oznaczali odmiany przyniesionych próbek owoców. Imprezie oprócz miłego zapachu jabłek towarzyszyła wspaniała atmosfera jaką tworzyło grono zapalonych  plantatorów i amatorów, których połączyła wspólna pasja do starych odmian i dzikich gatunków owoców. Wszystko to w otoczeniu monumentalnego założenia parkowego przy pałacu księcia Heinrich’a von Pückler-Muskau.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Niemieckie Towarzystwo Pomologiczne, Fundację „Fürst-Pückler-Park” oraz Saksońską Fundację Przyroda i Środowisko, jako trójnarodowe wydarzenie Niemiecko – Polsko –  Czeskie. Wsparcia udzieliła Unia Europejska w ramach Programu Współpracy Saksonia – Republika Czeska.

 

Artur Golis

 

Powiększenie
Kontrast