Aktualności

9 Gru 2019

Spotkanie „GIS w parkach”

W dniach 5-6 grudnia, w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie poświęcone wykorzystaniu narzędzi GIS w pracy służb parków narodowych i krajobrazowych. W części referatowej przedstawiciele poszczególnych parków podzielili się swoimi doświadczeniami z zastosowaniem wspomnianych narzędzi w konkretnych działaniach, na administrowanych przez siebie obszarach. Część szkoleniowa obejmowała prelekcje i warsztaty poświęcone tworzeniu desktopowego, mobilnego i chmurowego środowiska GIS do gromadzenia, przetwarzania, analizy i udostępniania danych geoprzestrzennych. Za szczególnie interesujące uznać należy rozwiązanie oparte na możliwości przesyłu danych pomiędzy terenem a bazą oraz bieżącego dostępu do map i narzędzi.

W ramach swojego udziału, podczas sesji referatowej opowiedzieliśmy trochę o naszych analizach związanych z teledetekcyjną prospekcją obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej na terenie PK im. gen, Dezyderego Chłapowskiego, z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.

Serdecznie dziękujemy organizatorom z Esri Polska za zaproszenie, ciekawe prelekcje i dobrą atmosferę.

Artur Golis

Hanna Nowak

 

               

Powiększenie
Kontrast