Aktualności

24 Paź 2017

Spacer krajobrazowy w Lednickim Parku Krajobrazowym

Dzień 20 października do data dorocznego Dnia Krajobrazu – który upamiętnia sporządzoną we Florencji w 2000 r. i podpisaną przez Polskę cztery lata później Konwencję Krajobrazową. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  uczcił to istotne dla siebie święto wraz z członkami Klubu Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej „Piechur” poznańskiego oddziału PTTK organizując w sobotę 21 października Spacer Krajobrazowy.

Trasę spaceru  wyznaczono w północnej części Lednickiego Parku Krajobrazowego, w okolicach miejscowości Sławno, Zakrzewo i Myszki. Na odcinku pond 7 km uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kluczowymi pojęciami z zakresu ekologii krajobrazu. Omówiona została struktura typowego krajobrazu rolniczego obejmująca tło krajobrazowe, tworzone przez użytki rolne w które wkomponowane są elementy wyspowe – zadrzewienia kępowe i oczka wodne, elementy linearne – rowy i aleje a także spinające całość elementy węzłowe – lokalne kompleksy leśne i jeziora. Podkreślono aspekty funkcjonowania ww. komponentów jako korytarzy ekologiczny i tzw. stepping stones. Sporo uwagi poświęcono również znaczeniu poszczególnych składników krajobrazowych w gospodarce człowieka, zwłaszcza rolnictwie. Niezwykle atrakcyjny koloryt jesiennej fazy fenologicznej roślinności nie pozwolił zapomnieć o walorach estetycznych krajobrazu wiejskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 51 osób którym bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Szczególne wyrazy wdzięczności za wkład organizacyjny kierujemy do Pana Jerzego Rogala, prezesa Klubu „Piechur”.

Artur Golis

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcie pn. „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wiekopolskiego” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powiększenie
Kontrast