Aktualności

11 Kwi 2019

Sadzenie żywokołów

W dniach 1 i 8 kwietnia na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka przeprowadziliśmy sadzenie wierzb w technice tzw. żywokołów.

Metoda polega na odcięciu około 3 m konara (kołka) z wierzby prowadzonej w formie ogławianej (zwykle z gatunku wierzby kruchej lub białej) i wkopaniu w miejscu docelowym. Sadzonka ulega ukorzenieniu w gruncie,  a w części nadziemnej wytwarza pączki przybyszowe z których   wyrastają pędy. Dolne odrosty usuwa się, a z górnych formuje się w charakterystyczną głowę poprzez cykliczne przycinanie.

Na terenie LPK nasadzenia miały charakter uzupełniający, wypełniono luki istniejącego szpaleru przydrożnego w okolicach Moraczewa. Oprócz funkcji estetycznej (krajobrazowej) drzewa pełnią tutaj również istotna rolę bariery przeciwwietrznej. Nasadzenia w Bolechowie (otulina PKPZ) mają bardziej złożone znaczenie. Oprócz funkcji krajobrazowej posadzone wierzby po wykształceniu się typowych dla tej formy próchnowisk stanowić będą siedlisko stwierdzonej w tym miejscu pachnicy dębowej, jest to rejon rozproszonego stanowiska tego chronionego gatunku żuka obecnego w śródleśnych dębach na terenie PK i przygranicznych wierzbach śródpolnych. Poza tym, ponieważ nasadzenia realizowano wzdłuż cieku, drzewa pełnić będą funkcję bariery biogeochemicznej chroniącej wody przed przeżyźnieniem (eutrofizacją).

Pragniemy serdecznie podziękować władzom gminy Łubowo i zarządowi RSP w Bolechowie za udostępnienie terenu pod nasadzenia. Dziękujemy również Panu Stanisławowi Konatowskiemu i Przemysławowi Różakowi za pomoc w pracach i udostępnienie sprzętu.

 

Artur Golis

Michał Białek

Katarzyna Sierpowska

Szymon Fritzkowski

Powiększenie
Kontrast